Urszula Augustyn, rządowy pełnomocnik ds. bezpieczeństwa w szkołach przeprowadzała rozmowy z przedstawicielami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Kampanii Przeciw Homofobii. Po dyskusji zapowiedziała, ze do szkół zostaną wprowadzone działania