W latach 2007-2010 Pani Marta Supergan-Marwicz przy współpracy Pana profesora Grzegorza Karbowiaka opracowali warszawską mapę zagrożeń ukąszeniem kleszczy. Teraz mapa będzie aktualizowana (m.in. o Białołękę) i powinna powstać