Liga Europy odbywa się w Warszawie. Spowoduje to ogromne korki, tym bardziej, ze organizowana jest w samym środku tygodnia. Największe i najdłuższe utrudnienia mają potrwać od godziny 6.00