Konstytucja 3 maja była na swój czas rewolucyjna. Król Stanisław August, który ją podpisywał opisał ją, jako: „opartą w głównej mierze na konstytucji Stanów Zjednoczonych, lecz bez błędów