Pomimo zapewnień ze strony władz oraz służb, że Polsce nie grozi niebezpieczeństwo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o zwiększeniu kontroli na lotniskach w całym kraju. Wzmocniono również monitoring