Pedro Pereira da Silva, dyrektor operacyjny Jeronimo Martins w Polsce został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Informacja o tym, że został on mu przyznany została podana pod