Na sesji Rady m.st. Warszawy, 15 października, uchylona została uchwała dotycząca opłaty targowej. Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru tej opłaty, dzięki czemu wspierany zostaje lokalny handel i