O 16.00 zaczęła się pikieta przeciw imigrantom pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Uczestniczy w niej około 1 000 osób. Manifestanci zaczęli od modlitwy do Matki Boskiej. Obecnie trwają