Kryzys związany z uchodźcami w Unii Europejskiej, rosnąca pozycja militarna Rosji i brak jednoznacznej polityki NATO nieuchornnie prowadzi do rozważenia idei Międzymorza. Taką radę dla Polski, znalazł ośrodek