To jedno z najwyższych cywilnych odznaczeń. Nadawane jest cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z