Mało znany, kolorowany film z Romano Archives. Jest to właściwie zbitek różnorakich kronik. Wiele fragmentów z tego klipu zostało później użytych w „Powstaniu Warszawskim” autorstwa Muzeum Powstania Warszawskiego.