Każde bez wyjątku drzewo posadzone do 3 lat wstecz na terenach podlegających ZOM, objęte jest obowiązkowym podlewaniem. W trakcie suszy wodę dostają także drzewa posadzone 5-10 lat temu.