76 kontroli tzw. kopert i tylko 4 przypadki nieuprawnionego parkowania. Czy to oznacza, że przywilej osób legitymujących się kartą parkingową w końcu jest respektowany? Sprawdzają to strażnicy miejscy