Rozpoczęły się badania archeologiczne towarzyszące pracom związanym z realizacją projektu „Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim” zleconym przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Na początku