Dokładnie dziś mija 185 lat, kiedy Julian Ursyn Niemcewicz odsłonił pomnik przed Pałacem Staszica w Warszawie –  ówczesną siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Późniejsze losy pomnika są tak burzliwe