Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej to inicjatywa mieszkańców Grochowa, którzy złożyli projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok. Skwerek jest dość pokaźny. Często korzystają z niego okoliczni