Niedawno opisywaliśmy sprawę pryskania Roundupem w Parku Skaryszewskim. Jak informowaliśmy, Marek Borkowski, radny Pragi Południe napisał w tej sprawie list do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dzielnicy Praga Południe.