Mówi się, że „w marcu, jak w garncu”, a „kwiecień, plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata”. Znajdujemy się obecnie na przełomie tych dwóch miesięcy i znajdujemy potwierdzenie