„Wykorzystując odwilż i sprzyjającą pogodę zlecamy prace porządkowe. Z chodników i parkowych alejek usuwany jest piasek, który w poprzednich miesiącach używany był likwidacji śliskości” – informuje ZOM i