Pomimo sprzeciwu m.in. Polski i Wielkiej Brytanii, Bruksela ogłosiła, że każdy kraj ma obowiązkowo przyjąć część imigrantów z Syrii. Polska przyjmie wiec 1200 osób z tego rejonu, a