Otwartość na inne rasy i kultury, nie traktowanie ludzi gorzej ze względu na otyłość, niedowagę czy sytuację materialną. Takie wartości promuje Urząd Miasta i policja, które pokazują film