Ratusz ogłosił ostatnio duże inwestycje komunikacyjne, współfinansowane z środków europejskich. Jednym z założeń jest zakup 130 nieskoemisyjnych autobusów w ciągu najbliższych dwóch lat.