KRRiT nałożyło na TV trwam karę w wysokości 50 tys. zł za pochwalanie działania niezgodnego z prawem. Lux Veritatis odwołało się od decyzji, ale sąd okręgowy w Warszawie