„Najbardziej gwałtowny wzrost gospodarczy na poziomie NUTS 2 w latach 2008-2013 w całej w UE odnotowano w polskim województwie mazowieckim, które obejmuje stolicę Polski, Warszawę” – napisano w