Marek Borkowski, radny Pragi Południe, podzielił się z nami swoją interpelacją oraz odpowiedzią na nią. Pytał, gdzie i w jakiej liczbie będą przebywać uchodźcy. Choć Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie