Wiemy ilu uchodźców przyjmie Warszawa i gdzie będą przebywać!

Marek Borkowski, radny Pragi Południe, podzielił się z nami swoją interpelacją oraz odpowiedzią na nią. Pytał, gdzie i w jakiej liczbie będą przebywać uchodźcy. Choć Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie nie potrafiło udzielić precyzyjnej odpowiedzi co do liczby uchodźców, podało liczbę przybliżoną.

Fot. Sara Prestianni Wikimedia Commons

Fot. Sara Prestianni Wikimedia Commons

„Proszę o informację czy Zarząd Dzielnicy posiada informację ile osób ze statusem uchodźcy, a także takich, którym odmówiono tego statusu zamieszkuje na terenie naszej dzielnicy?” – pyta radny Marek Borkowski. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie podało jednak liczbę dla całej Warszawy, a nie tylko dla dzielnicy:

„Obecnie z pomocy integracyjnej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie korzysta około 100 osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (…) Z informacji Urzędu ds. Cudzoziemców przekazanych nam w trybie roboczym wynika, że cudzoziemcy w pierwszym etapie pobytu w naszym kraju, tj. podczas trwania procedury o nadanie statusu uchodźcy będą lokowani w ośrodkach w Dębaku (powiat grodziski) oraz w Lininie (powiat piaseczyński).

Dotychczas około połowa wszystkich osób wybierała na miejscu pobytu Województwo Mazowieckie , a w szczególności Warszawę i jej okolicę. Należy zatem przyjąć, że w przypadku przyjęcia przez nasz kraj kilku tysięcy uchodźców sytuacja może być adekwatna.”

Biorąc to pod uwagę, można przyjąć, że sposób 7 000 uchodźców (5 000, które zgodził się przyjąć rząd wczoraj oraz 2 000 wcześniej zadeklarowanych), które zgodziła się przyjąć Polska, około 3 500 osób trafi do ośrodków w Dębaku i Lininie znajdujących się niedaleko Warszawy.

 

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]