Miejsca

Cmentarz którego już nie ma

“Posuwa­jąc się nią [ulicą Gro­chowską — przyp. autor] cią­gle, spo­tykamy po prawej ręce, na łąkach ku Sask­iej Kępie spły­wa­ją­cych gład­ką płaszczyzną, niewiel­ki ory­gi­nal­ny cmen­tarzyk, t.z. starowier­ców otoc­zony murem.”
Czytaj dalej

Uwaga na kleszcze w Warszawie! [MAPA ZAGROŻENIA]

W lat­ach 2007–2010 Pani Mar­ta Super­gan-Mar­wicz przy współpra­cy Pana pro­fe­so­ra Grze­gorza Kar­bowia­ka opra­cow­ali warsza­wską mapę zagrożeń ukąsze­niem kleszczy. Ter­az mapa będzie aktu­al­i­zowana (m.in. o Białołękę) i powin­na pow­stać
Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.