Każdy dzień bez protestów, przemarszów, wieców, kongresów, agitacji, rajdów, biegów i maratonów to dzień nudny! Warszawa jest także stolicą strajków o czym przekonamy się tym razem w… Noc