Krzysztof Kaliszewski, Prezes Zarządu RKS Skra Warszawa poinformował, że klub zawiesza swoją działalność po 95 latach istnienia. Powodem tego stanu rzeczy jest postanowienie Sądu Najwyższego, a w konsekwencji