Skra zawiesza działalność po 95 latach. Miasto odebrało klubowi stadion

Krzysztof Kaliszewski, Prezes Zarządu RKS Skra Warszawa poinformował, że klub zawiesza swoją działalność po 95 latach istnienia. Powodem tego stanu rzeczy jest postanowienie Sądu Najwyższego, a w konsekwencji odebranie stadionu przez m. st. Warszawa.

Stadion Skry. Fot. RKS Skra

Stadion Skry. Fot. RKS Skra

Miasto nie przedłuzyło umowy wieczystego użytkowania gruntów klubu. RKS Skra złożyło w tej sprawie pozew do sądu, ale wielokrotnie przegrywało w sądzie. Ostatnim wyjściem była kasacja wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 15 stycznia 2014 roku. Wiadomo już, że Sąd Najwyższy oddalił skarge kasacyjną i ostatecznie grunt przejęło miasto.

„Po raz kolejny władze Warszawy z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz na czele postawiły na swoim w sprawie „wspierania sportu”. Oficjalnie odebrano nam tereny na których przez 95lat prowadziliśmy działalność sportową.” – twierdzi klub. Prezes wydał też oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

Kiedyś odebrano nam dekretem Bieruta teren i stadion przy ul. Powązkowskiej, a teraz przy ul. Wawelskiej.

Pragniemy podkreślić, że w ustnych motywach wyroku, Sąd Najwyższy nie wyjaśnił podstaw prawnych, na podstawie których odrzucił kasację klubu. Z wypowiedzi Sędziego wynika, że Sąd oparł swoją decyzję na kwestiach emocjonalnych, a nie prawnych.

Sąd użył bowiem za podstawę wyroku słów „zważywszy na położenie i charakter nieruchomości – teren Pola Mokotowskiego”. Takie twierdzenie jest kłamstwem, bo Skra nie leży na terenie Pola Mokotowskiego i naraża Sąd na śmieszność.

W naszej opinii Sąd Najwyższy powinien skupić się na interpretacji przepisów dotyczących przedłużenia użytkowania wieczystego, bo tego dotyczyła kasacja, a skupił się na obecnym stanie technicznym obiektów, który w głównej mierze zależał od nieodpowiedzialnej i grabieżnej polityki miasta obciążającej Klub milionami złotych podatków i uniemożliwiającej modernizację obiektów, w tym basenów.

Ubolewamy, że dla Sądu Najwyższego, nie ważna była dotychczasowa i obecna działalność publiczna klubu oraz fakty, przez które nieruchomość niszczała bez winy Klubu.

Ale cóż. Było. Minęło.

Na dziś najważniejszym jest, kiedy miasto spełni swoje deklaracje i odbuduje zabytkowy stadion oraz inne obiekty sportowe przewidziane w planie zagospodarowania dla tego obszaru.

Chcemy jak najpilniej zobaczyć obiecane hale sportowe, a szczególnie Aqua Park i baseny otwarte.

Ze swojej strony możemy zadeklarować współpracę, a szczególnie przekazanie ok. 25 mln zł należnego nam odszkodowania za wartość obiektów pozostawionych na gruncie, który nam miasto odebrało, jeśli miasto zagwarantuje realizację swoich obietnic w 3 lata i udostępni te obiekty zwykłym ludziom, a szczególnie młodym sportowcom.

Dziękuję wszystkim wspierającym nas w tych ciężkich czasach. Dziękuję zawodnikom, trenerom, działaczom, pracownikom, którzy związani byli z klubem.

Przyszedł czas pożegnania 95 lat historii; w związku z tym ogłaszam zawieszenie działalności klubu RKS Skra Warszawa, bo od dziś nie mamy gdzie trenować, ani środków na działalność, bo wszystko Klubowi odebrano, nawet sztandar Klubu, puchary, medale i sprzęt sportowy.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Krzysztof Kaliszewski

Prezes zarządu RKS Skra Warszawa

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]