Krzysztof Kamil Baczyński, bohater Powstania Warszawskiego i jeden z czołowych polskich poetów tamtego okresu napisał wiele pięknych wierszy w trudnym dla Warszawy czasie. Teraz Elegia o [chłopcu polskim]