Wojewoda Mazowiecki zapytał się gmin czy są gotowe na przyjęcie uchodźców. 6 spośród 314 zadeklarowało gotowość przyjęcia uchodźców w 2016 roku. Nie oznacza to jednak, że pozostałe ich