Setki tysięcy artykułów z podrobionymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi o szacunkowej wartości ok. 52 mln złotych oraz 11 cudzoziemców zatrzymanych za wprowadzanie do obrotu produkty pochodzące z przemytu,