Wróbel może i jest mały, ale problem już taki mały nie jest. W Warszawie od końca lat 80. populacja wróbli zmniejszyła się o ponad 40 proc. W całej