„Już niedługo ulica Smolna będzie miała jeszcze więcej uroku. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków pomaga ratować zniszczoną w czasie wojny kamienicę.” – informuje konserwator i wylicza co należy będzie