Zniszczona w czasie wojny, teraz doczeka się remontu. Kamienica Branickich

„Już niedługo ulica Smolna będzie miała jeszcze więcej uroku. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków pomaga ratować zniszczoną w czasie wojny kamienicę.” – informuje konserwator i wylicza co należy będzie wyremontować

Fot. zabytki.um.warszawa.pl

Fot. zabytki.um.warszawa.pl

Pochodząca z początku XX w. kamienica przy ul. Smolnej 36 będzie przechodziła gruntowny remont. Stołeczny Konserwator Zabytków decyzją z 15.09.2015 r. pozwolił na nadbudowę i remont elewacji oraz przejazdu bramnego budynku. Dobudowanie kolejnej kondygnacji z zachowaniem pierwotnego wyglądu elewacji nawiązywać będzie do przedwojennego gabarytu zniszczonej kamienicy. W trakcie prac remontowych odtworzone zostaną także fragmenty oficyn wraz z podziałami i wystrojem elewacji oraz stolarką.

Elewacja frontowa budynku pokryta ceramicznymi płytkami, będzie poddana pracom konserwatorskim z uzupełnieniem ubytków, elementy kamienne natomiast zabezpieczone środkami hydrofobowymi. Ponadto wymienione zostaną obróbki blacharskie, oczyszczone i zakonserwowane elementy metalowe oraz stolarka drzwiowa i bramna, stolarka okienna zaś częściowo wymieniona. Remont obejmie także renowację ścian przejazdu bramnego, w tym nawierzchni pokrytej płytkami ceramicznymi. Na dziedzińcu zostanie ułożona kostka granitowa.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]