Wojskowy Instytut Medyczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej zbadał sprawy przedwczesnych zgonów powiązanych z zanieczyszczeniem środowiska. Wynika z nich, że w Warszawie z powodu chorób krążenia, układu