Wg GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r. wyniosło 961,8 tys. osób i było o 4,6 tys. osób, tj. o 0,5% niższe niż w styczniu 2015