Tak będzie wyglądał największy park wodny w Europie [WIDEO Z WIZUALIZACJAMI]

Spółka Global Parks Poland, ta sama, któ­ra posia­da sieć mul­ti­plek­sów Cinema-City, roz­po­czę­ła budo­wę ogrom­ne­go, 20-hek­ta­ro­we­go par­ku wod­ne­go za 140 mln euro. Kompleks ma powstać w Mszczonowie ok. 35 km od Warszawy. Niedawno uka­zał się też film wideo, któ­ry poka­zu­je, jak będzie wyglą­dał obiekt.


Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.