Tak wyglądały przepychanki pod Teatrem Powszechnym [WIDEO]

ONR pró­bo­wał zablo­ko­wać wej­ście akto­rów do Teatru Powszechnego. Przepychanki skoń­czy­ły się zatrzy­ma­niem 9 osób. Na fil­mie widać prze­bieg zda­rze­nia i to, jak pra­cow­ni­cy teatru wcho­dzą do obiektu.


Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.