Te dni wolne wykorzystasz tylko do końca roku. Potem przepadają

Nie każdy o nich pamięta, a przysługują wszystkim etatowym pracownikom. Mowa o nowych dniach wolnych. Jeżeli ktoś z rodziny zachoruje lub zdarzy się coś nieprzewidywalnego, można ich użyć. Co ważne, nie da się przenieść tych dni na przyszły rok, więc niewykorzystane przepadają.

Fot. Shutterstock

Kwiecień 2022 roku przyniósł istotne zmiany w Kodeksie pracy, wprowadzając nowe rodzaje urlopów dla pracowników etatowych. W odróżnieniu od standardowych urlopów wypoczynkowych, te dodatkowe dni wolne od pracy przepadną, jeśli nie zostaną wykorzystane w danym roku kalendarzowym.

Nowe dni wolne

Urlopy wypoczynkowe co do zasady można wykorzystać do 30 września kolejnego roku. Ich długość zależy od stażu pracy, jednak większość osób po studiach czy szkole zawodowej kwalifikuje się do maksymalnych 26 dni. Do tej puli od 2022 roku dochodzą nowe urlopy, które albo trzeba wykorzystać w danym roku, albo przepadają. W przeciwieństwie więc do zwykłych dni wolnych, te muszą zostać wykorzystane jeszcze w 2023 roku.

  • Pierwszy z nich to 2 dni wolnego w razie nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń określanych jako działanie siły wyższej. Są to sytuacje wymagające załatwienia pilnych spraw rodzinnych, na przykład wypadek czy nagła choroba bliskiej osoby. Za te dni przysługuje połowa normalnego wynagrodzenia. Urlop ten ma charakter interwencyjny – pracownik informuje pracodawcę o konieczności wzięcia go w trybie natychmiastowym.
  • Drugi nowy typ urlopu to 5 dni opiekuńczych z powodu choroby członka rodziny. W tym przypadku chodzi o wsparcie osób mieszkających pod jednym dachem, które ze względów zdrowotnych wymagają pomocy, np. starszych rodziców. Aby otrzymać taki urlop, trzeba udokumentować pracodawcy chorobę bliskiej osoby. Jest on bezpłatny.
  • Ostatni rodzaj to 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem poniżej 14. roku życia. Można je wykorzystać w dowolnym terminie, bez konieczności podawania powodu. Za te dni przysługuje 100% wynagrodzenia. Stanowią dodatkowe wsparcie dla pracujących rodziców.

Jeśli pracownicy nie wykorzystali wymienionych wyżej urlopów w 2023 roku, stracą do nich prawo. Urlopów tych nie da się jednak odpowiednio zaplanować, bo wszystkie dotyczą zdarzeń losowych, jak np. choroba.

Jeżeli chodzi zaś o urlop wypoczynkowy, dobrym sposobem jest też wydłużenie sobie świąt poprzez wzięcie 3 dni wolnego (27-29 grudnia) z puli urlopu wypoczynkowego. Biorąc 3 dni urlopu, otrzymacie 10 dni nieprzerwanego wolnego.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]