Teatr Żydowski się zawali? „Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi”

Firma Ghelamco Poland stała się właścicielem obiektu przy pl. Grzybowskim 12/16 w Warszawie. W budynku mieści się Teatr Żydowski. Według ekspertyz zleconych przez dewelopera, budynek stwarza realne zagrożenie pożarowe.

Teatr Żydowski. Fot. Tadeusz Rudzki /  Wikipedia

Teatr Żydowski. Fot. Tadeusz Rudzki / Wikipedia

„W wyniku przeprowadzonych zleconych opinii oraz ekspertyz stwierdzono zagrożenie pożarowe dla życia ludzi i mienia oraz niedopuszczalny przepisami stan techniczny i instalacji w części budynku zajmowanej przez teatr.” – czytamy w komunikacie – „Aktualny stan techniczny i instalacji w części budynku zajmowanej bezumownie przez Teatr Żydowski rażąco narusza wymogi przepisów prawa budowlanego i jest niedopuszczalny pod względem bezpieczeństwa.
W budynku nie są zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego – m.in. drogi ewakuacyjne w części przeznaczonej dla widzów i w części administracyjno-technicznej
o 200% przekraczają dopuszczalne normy, nie ma wymaganych urządzeń oddymiających
i zabezpieczających klatki schodowe oraz drogi ewakuacyjne, brak jest sygnalizacji przeciwpożarowej. Elementy takie jak klatki schodowe, scena, dach nad sceną i konstrukcja widowni nie są zabezpieczone farbami ogniochronnymi o wymaganej prawem odporności. Na końcu jednego z wyjść ewakuacyjnych podczas ekspertyzy znaleziono zamkniętą na kłódkę metalową kratę. Łączna lista stwierdzonych niezgodności z przepisami to blisko 40 punktów. Sytuację pogarsza fakt, iż podczas kontroli stwierdzono, że Teatr nie zrealizował również wielu wymagań opisanych w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
z 2011 r. Nieprawidłowości stwierdzono także w stanie instalacji elektrycznej, co stwarza zagrożenie wybuchu pożaru: m.in. rozdzielnie elektryczne nie mają zachowanej podstawowej ochrony, a tuż przy nich znajdują się łatwopalne materiały. Przy głównych węzłach i rozdzielniach kable są nieoznaczone, bez izolacji lub w nieprawidłowych kolorach. Specjalistów zaalarmował widok czynnych kabli prowizorycznej instalacji elektrycznej zaplecionych wokół piorunochronów na dachu budynku.
Na powierzchni zajmowanej przez teatr występuje również m.in. zagrożenie konstrukcyjne związane z brakiem wystarczającej nośności elementów nad widownią i sceną, a stan głównej klatki schodowej z ażurowymi, wspornikowymi stopniami określony został jako awaryjny. Skorodowane i zagrzybione są elementy konstrukcji w części podziemnej, co zagraża zdrowiu użytkowników budynku.”

W związku z powyższym Ghelamco wezwało Teatr żydowski do natychmiastowego zaprzestania działalności do czasu wyeliminowania przez teatr występujących zagrożeń.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c