Tego się nie da odzobaczyć. „Vlogerka” zdewastowała miejski trawnik, by wyrzucić kwiaty przez okno [WIDEO]

Zazwyczaj pokazujemy Wam to, co jest dobre i ciekawe na Youtube. Tym razem będzie inaczej. Poziomu tego filmu ani zasobu słownictwa Pani „vlogerki” Marty Piaskowy aka Kolorowy Ptak nie skomentujemy (ani po polsku ani angielskiej wymowy słowa „choker”). Film podesłała Czytelniczka, my dotrwaliśmy tylko do 1 minuty… zobaczcie dlaczego.Pani Piaskowy chwali się, że (ale jaja – cyt.) zerwała kwiaty z kwietnika na Rondzie Waszyngtona.

Kobieta nie pochodzi z Warszawy, chociaż tu mieszka od kilku lat.

Uwadze tejże Pani polecamy:

Art. 144. Niszczenie roślinności

§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Art. 145. Zanieczyszczenie miejsca publicznego

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.