Tłumy w centrum czekają na autobus na Comic Con. „Wejście do niego jest jak walka o ogień”

„Wejście do auto­bu­su na Comic Con jest jak wal­ka o ogień, a jaz­da nim prze­ży­ciem eks­tre­mal­nym w sty­lu: ‚jestem w cią­ży, ale nie wiem z kim‘” – opi­su­je nam nasza redak­tor, któ­ra wybra­ła się na imprezę.

Fot. Warszawa w Pigułce

Autobus zatrzy­mu­je się w Centrum oraz Dworcu Zachodnim. Jeżeli chce­cie jechać na Comic Con wsia­daj­cie w Centrum. Na zachod­nim jest już tak tłocz­no, że gdy­by­ście chcie­li wejść musiał­by Was wziąć ktoś na bara­na. Poniższe wideo nade­sła­ne przez Bogusię, naszą Czytelniczkę.

Organizacja Comic Con nie nale­ży do łatwych, bo wyda­rze­nie odby­wa się w Warsaw Ptak Expo w Nadarzynie. Autobusy jeż­dżą jed­nak jak chcą, a i tak są prze­peł­nio­ne. W czwar­tek i pią­tek odjeż­dża­ją co godzi­nę. W week­end będzie już pro­ściej, bo pojaz­dy mają kur­so­wać co kwadrans.

Relację z pierw­sze­go dnia impre­zy będzie­cie mogli prze­czy­tać u nas dziś wieczorem.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.