Tramwaj na Kasprzaka. Mieszkańcy wybrali trasę [ZDJĘCIA]

Spółka Tramwaje Warszawskie dokonała analizy wniosków z konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odcinek ulic: Skierniewicka–Redutowa). Większość mieszkańców opowiedziała się za wariantem I (tzw. inwestorskim). Spółka złoży teraz Raport z oddziaływania na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Budowa trasy wzdłuż ul. Kasprzaka rozpocznie się w 2018 roku.

fot. Tramwaje Warszawskie

fot. Tramwaje Warszawskie

Początkiem trasy tramwajowej będzie skrzyżowanie ul. Kasprzaka z ul. Skierniewicką – w tym miejscu powstanie węzeł rozjazdowy, zaś nowe torowisko zostanie poprowadzone w pasie dzielącym ul. Kasprzaka. Warto przypomnieć że, w latach 1963-1990 w tym miejscu funkcjonowała już trasa tramwajowa, której eksploatacja została zawieszona w związku z budową zespołu węzłów drogowych w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia (część trasy uległa likwidacji). W rejonie zespołu przystankowego SZPITAL WOLSKI, platformy przystankowe zostaną zlokalizowane pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kasprzaka/ul. Płocka/ul. Krzyżanowskiego a istniejącym przejściem dla pieszych przez ul. Kasprzaka na wysokości ul. Brylowskiej i ul. Skierniewickiej. Do tak usytuowanych przystanków zapewnione zostanie obustronne dojście, a tym samym poprawiona zostanie dostępność tramwajów. Dalej, w kierunku zachodnim, torowisko będzie prowadzone w istniejącym pasie dzielącym.

2_11

fot. Tramwaje Warszawskie

Między skrzyżowaniem ulic: Kasprzaka z Bema a skrzyżowaniem ul. Kasprzaka z al. Prymasa Tysiąclecia zostaną zlokalizowane dwie platformy przystankowe. Dodatkowo, na skrzyżowaniu ulic: Kasprzaka z Bema zostanie wytyczone nowe przejście dla pieszych przez ul. Kasprzaka (zachodnie ramię skrzyżowania) w celu poprawy dostępności komunikacji tramwajowej dla budynków zlokalizowanych przy ul. Bema. Układ torowy na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka z al. Prymasa Tysiąclecia zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe powiązanie torowiska w ul. Kasprzaka z planowaną trasą w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia z Dworca Zachodniego.

Na odcinku al. Prymasa Tysiąclecia-ul. Ordona torowisko zostanie poprowadzone w istniejącym pasie dzielącym. Przejście dla pieszych na wysokości ul. Grabowskiej zostanie utrzymane i wyposażone w dodatkową sygnalizację świetlną  dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Przy skrzyżowaniu ulic: Kasprzaka z Ordona zaprojektowane zostały przystanki położone na wlotach ul. Kasprzaka, zaś peron w kierunku Bemowa zostanie powiązany chodnikiem z przejściem dla pieszych przy ul. Grabowskiej.

fot. Tramwaje Warszawskie

fot. Tramwaje Warszawskie

Dalej, w kierunku ul. Redutowej, torowisko tramwajowe będzie się stopniowo obniżać do poziomu -1 (poniżej poziomu terenu), tak aby przejść bezkolizyjnie istniejącym wykopem, którym obecnie prowadzona jest jezdnia północna ul. Kasprzaka. Przystanki tramwajowe w zespole Reduta Wolska zostaną zlokalizowane na poziomie -1, a istniejące przejście podziemne zapewniające do nich dojście będzie wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności poprzez budowę pochylni. Założeniem zastosowania pochylni zamiast wind jest zapewnienie dostępności peronów w sposób bezawaryjny, odporny np. na skutki wandalizmu. Ze względu na wykorzystanie istniejącego wykopu pod poprowadzenie trasy tramwajowej, jezdnia północna ul. Kasprzaka zostanie powiązana z ul. Wolską poprzez nowe skrzyżowanie położone między cerkwią pw. św. Jana Klimaka a kościołem pw. św. Wawrzyńca.

Projekt zakłada także zmiany w ciągu ul. Wolskiej – na odcinku ulic: Elekcyjna-Redutowa. Po pierwsze, zmianie ulegnie położenie torowiska – ze względu na wprowadzenie trasy w poziom -1 w rejonie Reduty Wolskiej, istniejące torowisko zostanie przełożone w pas dzielący, gdzie stopniowo będzie ulegać obniżeniu, tak aby bezkolizyjnie przejść pod nowym skrzyżowaniem ul. Wolskiej i jezdni północnej ul. Kasprzaka, a następnie połączyć się z torowiskiem zlokalizowanym od strony ul. Ordona. W miejscu obecnego torowiska została zaprojektowana zieleń miejska oraz droga dla rowerów i chodnik. Dodatkową korzyścią jest eliminacja uciążliwego dla kierujących tramwajami i samochodami przejazdu „ukośnego” w rejonie ul. Elekcyjnej.

Prędkość komunikacyjna tramwajów w okresie szczytu komunikacyjnego będzie wynosić 24,0 km/h. Wstępny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 102 714 303 zł brutto.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.