Trwają nocne obrady sejmu. Posłowie PO opuścili salę obrad [ZDJĘCIA]

Pis chce anu­lo­wać wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie Platformy Obywatelskiej oraz pre­zes TK Andrzej Rzepliński opu­ści­li salę w cza­sie deba­ty nad pro­jek­tem uchwa­ły autor­stwa PiS, za pomo­cą któ­rej par­tia chce anu­lo­wać wybór pię­ciu sędziów.

fot. Krzysztof Białoskórski

fot. Krzysztof Białoskórski

fot. Krzysztof Białoskórski

fot. Krzysztof Białoskórski

Za pro­jek­tem usta­wy opo­wie­dział się w Sejmie Stanisław Piotrowicz. – Od 1991 roku jestem w tej izbie naj­dłu­żej urzę­du­ją­cym posłem. Od 1991 roku nie sły­sza­łam rów­nie hanieb­ne­go wystą­pie­nia i rów­nie hanieb­ne­go zacho­wa­nia – powie­dzia­ła Iwona Śledzińska-Katarasińska – posłan­ka PO. Jeszcze dziś ma odbyć się gło­so­wa­nie nad uchwa­ła­mi o unie­waż­nie­niu wybo­ru sędziów TK.

[AKTUALIZACJA] Sejm prze­gło­so­wał uchwa­łę o bra­ku mocy praw­nej w spra­wie wybo­ru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.