Trzy stacje metra ewakuowane i zamknięte. Pociągi jeżdżą po skróconej trasie

Stac­ja Metro Młociny została zamknię­ta i ewakuowana po tym, ja kw jed­nym z wag­onów odnaleziono pozostaw­iony bagaż bez opie­ki. Pocią­gi kur­su­ją z wyłącze­niem trzech stacji.

By Patryk Korze­niec­ki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5092359

ZTM infor­mu­je, że z przy­czyn tech­nicznych wys­tępu­ją utrud­nienia w kur­sowa­niu linii M1. Pocią­gi metra kur­su­ją na trasie skró­conej Metro Kabaty — Metro Słodowiec.

Zamknięte zostały stac­je:
Metro Młociny, Metro Stare Bielany, Metro Wawrzyszew.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.