Trzy stacje metra ewakuowane i zamknięte. Pociągi jeżdżą po skróconej trasie

Stacja Metro Młociny zosta­ła zamknię­ta i ewa­ku­owa­na po tym, ja kw jed­nym z wago­nów odna­le­zio­no pozo­sta­wio­ny bagaż bez opie­ki. Pociągi kur­su­ją z wyłą­cze­niem trzech stacji.

By Patryk Korzeniecki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5092359

ZTM infor­mu­je, że z przy­czyn tech­nicz­nych wystę­pu­ją utrud­nie­nia w kur­so­wa­niu linii M1. Pociągi metra kur­su­ją na tra­sie skró­co­nej Metro Kabaty – Metro Słodowiec.

Zamknięte zosta­ły stacje:
Metro Młociny, Metro Stare Bielany, Metro Wawrzyszew.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.