Ulica Towarowa jak Piąta Aleja w Nowym Yorku czy Oxford Street w Londynie

Piąta Aleja w Nowym Yorku czy Oxford Street w Londynie to jedne z najbardziej rozpoznawalnych ulic świata – czy stołeczna Towarowa ma szansę dołączyć do tej elity? Do 9 listopada trwa nabór na warsztaty dotyczące opracowania programu przemian tego miejsca.

Piąta Aleja, Manhattan fot. Pixabay

Piąta Aleja, Manhattan fot. Pixabay

Projekt Nowa Towarowa to podjęcie działań określających, jaka ta ulica ma być dla osób, które tu mieszkają, pracują, bawią się, czy zwiedzają. Jest to sposób na określenie jej zagospodarowania i funkcjonowania w różnych porach dnia, tygodnia oraz roku. Natomiast celem warsztatów organizowanych w ramach projektu jest opracowanie czterech programów przemian otoczenia ulicy Towarowej. Przemiany te mają dotyczyć sfery przestrzennej w powiązaniu z czynnikami społecznymi i gospodarczymi. Dynamiczny rozwój ulicy i jej otoczenia sprawia, że konieczne jest na nowo określenie jej roli. Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są do 9 listopada br, do godz. 12.00.

Warszawa zmienia się każdego dnia. Jaka będzie jutro zależy nie tylko od urzędników, ale także od mieszkańców. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten projekt organizacji i partnerów prywatnych oraz osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem mogą dodać wiele cennych elementów – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dlaczego ulica Towarowa?

Wola jest dzielnicą o trudnej historii, z przemieszanymi stylami architektonicznymi i skomplikowaną pamięcią. To właśnie tu widzimy Warszawę z różnych okresów, widzimy jak zmieniała się i znikała bezpowrotnie: – Wola jest jednym z ważniejszych „miejskich” źródeł do poznania i zrozumienia historii stolicy. Na Woli widoczne są ślady po zmieniającej się i narastającej strukturze miejskiej – wyjaśnia Hanna Nowak-Radziejowska, kierowniczka Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy.

Dla kogo warsztaty?

Do udziału w warsztatach organizatorzy zapraszają profesjonalne zespoły architektów i specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, zarządzanie, itp. Skład zespołu jest zależny od decyzji jego członków. Wymogiem koniecznym jest obecność zarówno architekta/ architektki, jak i osoby związanej z naukami społecznymi.

Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń, na podstawie których wyłonionych zostanie 4 zespołów projektowych. Ich zadaniem w drugim etapie warsztatów będzie opracowanie autorskiego programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze ulicy Towarowej. Każdy zespół otrzyma za swoją pracę jednakowe wynagrodzenie.

Dyskusje, spotkania, badania i konkretne efekty

Badania jakościowe, analizujące obszar ulicy Towarowej, będzie prowadzić Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Badania opinii i oczekiwań związanych z tematem warsztatów oraz publiczne dyskusje na temat ich wyników mają na celu weryfikację zaproponowanych rozwiązań, opracowanie wniosków końcowych oraz wytycznych co do dalszego sposobu działania i wykorzystania wyników warsztatów: – Obszar objęty warsztatami projektu Nowa Towarowa jest szczególnie ważny ze względu na jego śródmiejskie położenie oraz dynamiczne zmiany, jakim podlega. Warsztaty stwarzają uczestnikom możliwość dyskusji i współpracy z innymi zespołami, ekspertami i mieszkańcami, a także realnego wpływu na nowy kształt ważnego fragmentu Warszawy – przekonuje dr inż. Katarzyna Sadowy ze Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Nowa Towarowa

Warsztaty są częścią projektu Nowa Towarowa – wspólnego działania Miasta Stołecznego Warszawa, Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Pracowni Badań i Innowacji Społecznej „Stocznia” oraz dwóch firm: Ghelamco i Skanska. Nowa Towarowa łączy potencjał wiedzy architektów, urbanistów, socjologów, ekonomistów oraz mieszkańców Warszawy. Przez cykl warsztatów eksperckich, a także warsztatów i konsultacji społecznych zostanie przeprowadzony proces budowania nowej tożsamości rejonu ulicy Towarowej dzięki wydobyciu najcenniejszych elementów identyfikacji przestrzennej i społecznej tej części Warszawy. Ważnym elementem projektu Nowa Towarowa jest również wystawa „Trwa Budowa. Warszawa zdaniem mieszkańców 1945-2015” – interaktywna ekspozycja w Muzeum Woli, uruchamiająca myślenie o zasadach koncepcyjnych towarzyszących odbudowie Warszawy.

Projekt jest częścią wieloletniego programu Muzeum Woli – Laboratorium miasta, dążącego do faktycznej rewitalizacji przestrzeni Woli w kontekście historii dzielnicy.
Regulamin, harmonogram warsztatów oraz biogramy ekspertów są dostępne na www.nowatowarowa.pl


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.