Umówmy się na dziś. Niesamowita, klimatyczna piosenka starej Warszawy w nowym wykonaniu

Utwór ten pier­wot­nie śpie­wał Mieczysław Fogg, a pio­sen­kę skom­po­no­wa­li B. Mokrusow i K. Winkler. Potem gru­pa Warszawiaki zna­la­zła ją na sta­rej pły­cie Winylowej i zain­spi­ro­wa­na nią, posta­no­wi­ła nagrać wła­sną wersję.

Poniższe wideo pre­zen­tu­je, jak wyko­nu­je je (i gra na akor­de­onie) Gabriela Mościcka. Całość zosta­ła nagra­na w 2014 roku w Warszawie pod patro­na­tem i nad­zo­rem gru­py Warszawiaki.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.