Warszawa przygotowuje się na przyjęcie uchodżców: przeciwdziałanie mowie nienawiści. akcja społeczna, klasy międzykulturowe

W dniach 3-4 marca w Centrum Wielokulturowym w Warszawie odbyła się konferencja, której celem było wypracowanie rekomendacji dla polityki miejskiej wobec uchodźców. Uczestnicy konferencji wspólnie zastanawiali się  jakie działania winny być skierowanie do wszystkich mieszkańców Warszawy. 

fot. Centrum Wielokulturowe w Warszawie Rekomendacje dla polityki miejskiej wobec uchodźców

fot. Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Rekomendacje dla polityki miejskiej wobec uchodźców

Mówiono o  przeciwdziałaniu mowie nienawiści, stworzeniu ram dla akcji społecznej, edukacji w klasach międzykulturowych, różnych formach wsparcia mieszkaniowego uchodźców w Warszawie czy pomocy w poszukiwaniu pracy.

Do udziału w konferencji, której inicjatorami byli przedstawiciele strony społecznej – Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców oraz Zespołu ds. Koordynacji działań na rzecz cudzoziemców (którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą), zaproszone zostały przede wszystkim instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz grupy nieformalne zainteresowane poruszanymi kwestiami. Każda z grup jest moderowana dwuosobowo – przez przedstawiciela stołecznego ratusza bądź jednostki m.st. Warszawy oraz przez moderatora zewnętrznego – eksperta doświadczonego w moderacji grup roboczych.

Uczestnicy mieli do wyboru następujące grupy tematyczne:

  • Świadomość społeczna dot. uchodźców: działania skierowanie do wszystkich mieszkańców Warszawy, przeciwdziałanie mowie nienawiści, stworzenie ram dla akcji społecznej;
  • Edukacja: działania edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkół, edukacja w klasach międzykulturowych, przygotowanie dzieci uchodźców do udziału w procesie edukacyjnej, nauka języka polskiego uchodźców;
  • Mieszkalnictwo: różne formy wsparcia mieszkaniowego uchodźców w Warszawie i okolicach;
  • Pomoc podstawowa dla uchodźców: pomoc socjalna oraz inne formy bezpośredniego wsparcia uchodźców (w tym akcje charytatywne), wsparcie w zakresie służby zdrowia, nauka języka polskiego, pomoc psychologiczna, podstawowe informacje dot. funkcjonowania w społeczeństwie;
  • Uchodźcy na rynku pracy: pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenia zawodowe, wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości – integracja uchodźców na poziomie dzielnicowym;
  • Aktywizacja uchodźców (aktywność obywatelska, kulturalna itp): integracja uchodźców na poziomie dzielnicowym, aktywizacja społeczna i obywatelska uchodźców, integracja przez kulturę i sport;
  • Zmiany systemowe – moderatorzy: finansowanie działań na rzecz uchodźców, przygotowanie pracowników różnych instytucji mających styczność z uchodźcami (pracownicy organizacji pozarządowych, służb mundurowych, samorządu, placówek oświatowych, itp.) rekomendacje zmian w prawie i procedur (na poziomie lokalnym) oraz współpraca międzysektorowa w działaniach rzeczniczych.

Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c